Prejsť k hlavnému obsahu
Prepnutie alternatívneho rozloženia stránky (skrytý/zobrazený bočný panel).

Aktuálny stav zapojenia vysokých škôl

Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu nie je potvrdená obojstranná elektronická výmena údajov z CEP (centrálna prihláška) so všetkými vysokými školami, je nutné po podaní prihlášky (zelené tlačidlo Podať prihlášku sprístupnené po uložení prihlášky) zaslať klasickou poštou vytlačenú a podpísanú prihlášku strednou školou (ak to vysoká škola vyžaduje) a uchádzačom.

 • Verejné vysoké školy

  • Akadémia umení v Banskej Bystrici

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Ekonomická univerzita v Bratislave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Katolícka univerzita v Ružomberku

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Prešovská univerzita v Prešove

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • VŠ prijíma elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • Úroveň zapojenia: čiastočná
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Technická univerzita v Košiciach

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Technická univerzita vo Zvolene

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Trnavská univerzita v Trnave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • VŠ prijíma elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • VŠ informuje uchádzača o stave prihlášky
   • Úroveň zapojenia: úplná
  • Univerzita J. Selyeho

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Univerzita Komenského v Bratislave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • VŠ prijíma elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • VŠ informuje uchádzača o stave prihlášky
   • Úroveň zapojenia: úplná
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • VŠ prijíma elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • Úroveň zapojenia: čiastočná
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • VŠ prijíma elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • Úroveň zapojenia: čiastočná
  • Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Žilinská univerzita v Žiline

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • VŠ prijíma elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • VŠ informuje uchádzača o stave prihlášky
   • Úroveň zapojenia: úplná
 • Súkromné vysoké školy

  • Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • VŠ prijíma elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • VŠ informuje uchádzača o stave prihlášky
   • Úroveň zapojenia: úplna
  • Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká škola

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Nevyjadrili sa k prijímaniu elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • Nevyjadrili sa k informáciám uchádzača o stave prihlášky
   • Úroveň zapojenia: nevyjadrili sa
  • Paneurópska vysoká škola

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Nevyjadrili sa k prijímaniu elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • Nevyjadrili sa k informáciám uchádzača o stave prihlášky
   • Úroveň zapojenia: nevyjadrili sa
  • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: úplná
  • Vysoká škola Danubius

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Vysoká škola DTI

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • VŠ prijíma elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • VŠ informuje uchádzača o stave prihlášky
   • Úroveň zapojenia: úplna
  • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Nevyjadrili sa k prijímaniu elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • Nevyjadrili sa k informáciám uchádzača o stave prihlášky
   • Úroveň zapojenia: nevyjadrili sa
 • Štátne vysoké školy

  • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • Úroveň zapojenia: informačná
  • Akadémia Policajného zboru

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma vytlačenú PDF prihlášku z CEP
   • VŠ prijíma elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • VŠ informuje uchádzača o stave prihlášky
   • Úroveň zapojenia: úplna
  • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   • VŠ informuje uchádzača o možnostiach štúdia cez Portál VŠ (www.portalVS.sk)
   • VŠ prijíma elektronicky prihlášku z CEP do AIS
   • Úroveň zapojenia: čiastočná

Po vyplnení prihlášky a jej podaní má uchádzač možnosť vytlačiť vygenerovaný pdf dokument.

Možnosť vytlačiť vygenerovaný pdf dokument pred podaním prihlášky slúži iba pre prípadnú kontrolu vyplnených údajov pred podaním prihlášky, na pozadí vytlačeného dokumentu je nápis Uložená (vodoznak). Po podaní prihlášky bude pozadie vytlačeného dokumentu prázdne.

Úhrada poplatku za prijímacie konanie: výšku poplatku, ako aj ďalšie fakturačné údaje (banka, č. účtu, variabilný symbol)  si môžete pozrieť na Portáli vysokých škôl (www.portalvs.sk) alebo na stránkach vybranej školy, ak dáta nie sú na portáli aktualizované (dátum poslednej aktualizácie údajov je zverejnený na každej strane). Nezabudnite na nalepenie potvrdenia o realizovanej platbe do prihlášky (všimnite si pri platbách, či fakulta podporuje platbu poštovými poukážkami) a jej zaslanie poštou na adresu fakulty. Ak vysoká škola deklaruje, že pre tento rok nepodporuje elektronickú výmenu údajov medzi CEP a svojím akademickým IS, uhraďte poplatok ako za papierovú prihlášku.

Vysvetlivky:

CEP - centrálna elektronická prihláška

AIS - akademický informačný systém vysokej školy

Možné úrovne zapojenia vysokej školy:

úplná – prebieha obojstranná výmena údajov medzi systémom centrálneho elektronického prihlasovania na vysoké školy a IS vysokej školy – študent má na portáli informácie o všetkých ním podaných prihláškach, ako i stavoch prihlášok a informácie dostáva aj prostredníctvom SMS (papierová forma sa vyžaduje),

čiastočná – vysoká škola len prijíma informácie z centrálnej elektronickej prihlášky použitím výmenného formátu so zapracovaním údajov do svojho IS (neposkytuje spätné informácie uchádzačovi prostredníctvom systému centrálneho elektronického prihlasovania na vysoké školy, papierová forma sa vyžaduje),

informačná – vysoká škola len poskytuje informácie o možnosti štúdia na Portál VŠ, prihlášku prijíma z centrálneho systému len v papierovej forme (uchádzač má tak možnosť len vyplniť a vytlačiť príslušný formulár v jednoduchom a uživateľsky prívetivom prostredí, ktorý spĺňa požiadavky na prihlášku na štúdium na vysokej škole podľa zákona).

Veľa úspechov pri používaní elektronickej prihlášky, ale najmä pri prijímacích skúškach prajú riešitelia projektu Elektronizácia prihlasovania na VŠ.

Ak máte technické problémy alebo nejasnosti pri vypĺňaní prihlášky (nesúvisiace s výberom vysokej školy a jej študijného programu), neváhajte kontaktovať podporu používateľa na adrese prihlaska@portalvs.sk alebo telefonicky na zverejnených telefónnych číslach.

O aktuálnych informáciách o projekte ťa budeme informovať v aktualitách na Portáli VŠ v časti Elektronická prihláška.