Prejsť k hlavnému obsahu
Prepnutie alternatívneho rozloženia stránky (skrytý/zobrazený bočný panel).

Použitý OpenSource Software

Od vzniku samotnej myšlienky centrálnej elektronickej prihlášky sme si predsavzali, že v nej využijeme čo najviac Open-source riešení.

V tabuľke nižšie nájdeš všetky použité open source zdroje.

Projekt Licencia
Google reCAPTCHA BSD-3-Clause
jQuery MIT License
Twitter Bootstrap MIT License
Font Awesome SIL OFL 1.1 / MIT License
Chosen, a Select Box Enhancer for jQuery and Prototype MIT License
Inputmask MIT License
Datetimepicker for Bootstrap 3 MIT License
moment.js MIT License
Divas Cookies MIT License
Live Form Validation BSD 3-Clause "New" or "Revised" License
Montserrat Open Font License
Thickbox MIT License
jQuery.ScrollTo - Easy element scrolling using jQuery. MIT License / GPL License
Ajax Autocomplete for jQuery, version 1.1.3 MIT License