Prihláška
06Podanie prihlášky

Použitý OpenSource Software

Od vzniku samotnej myšlienky centrálnej elektronickej prihlášky sme si predsavzali, že v nej využijeme čo najviac Open-source riešení.

V tabuľke nižšie nájdete všetky použité open source zdroje.

Projekt Licencia
Debian DFSG
MySQL GPL License V2
PHP PHP License v3.01
Git GPL License v2
GitLab MIT License / GitLab B.V.
Composer - Dependency Management for PHP MIT License
Nette Framework New BSD / GPL2 / GPL3
Apache FOP Apache License 2.0
Phinx MIT License
Google reCAPTCHA BSD-3-Clause
Mailgun PHP client MIT License
Guzzle 6 HTTP Adapter MIT License
jQuery MIT License
Divas Cookies MIT License
Thickbox MIT License
jQuery.ScrollTo - Easy element scrolling using jQuery. MIT License / GPL License
Ajax Autocomplete for jQuery, version 1.1.3 MIT License
AJAX form plugin for jQuery MIT License
AJAX Nette Framwork plugin for jQuery MIT License