Prihláška
06Podanie prihlášky

Dotazník k Centrálnej elektronickej prihláške (CEP)

Vážená respondentka, vážený respondent!

 

v rámci projektu Centrálna elektronická prihláška (CEP) realizujeme prieskum skúseností z používania CEP, ktorého cieľom je zlepšenie kvality funkčnosti systému. I napriek tomu, že v tomto roku nebola ešte plná zapojenosť vysokých škôl (VŠ) do CEP, veríme, že v nasledujúcom roku väčšina VŠ bude plne zapojená.

Za účelom získania presných a objektívnych informácií na túto tému Vás prosíme, aby ste odpovedali pravdivo. Dotazník je anonymný.

Vyplnenie dotazníka zaberie 5 minút Vášho času.

I. Informácie o respondentovi:
II. Informácie o uchádzačovi o štúdium:

Miesto trvalého bydliska uchádzača o štúdium:

III. Názorové otázky na Centrálnu elektronickú prihlášku:


Ako hodnotíte stránku CEP - www.prihlaskavs.sk z uvedených hľadísk?
výborná veľmi dobrá dobrá uspokojivá zlá