Go to main content
Switch alternate page layout (hidden /shown sidebar).

Current status of engaged universities

According to the fact, that till today is not confirmend the bilateral exchange of data from CEP (central application) with all universities, it is necessary after submitting the application (green button Submit application available after submitting the application) send by post printed and signed application by secondary shool (if it is required by university) and by applicant

 • Public universities

  • Akadémia umení v Banskej Bystrici

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Ekonomická univerzita v Bratislave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Katolícka univerzita v Ružomberku

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Prešovská univerzita v Prešove

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Uniersity recieves application electronically from CEP into AIS
   • Level of participation: čiastočná
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • Level of participation: informačná
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • Level of participation: informačná
  • Technická univerzita v Košiciach

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Technická univerzita vo Zvolene

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Trnavská univerzita v Trnave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Uniersity recieves application electronically from CEP into AIS
   • University informs the applicant about status of the application
   • Level of participation: úplná
  • Univerzita J. Selyeho

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Univerzita Komenského v Bratislave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Uniersity recieves application electronically from CEP into AIS
   • University informs the applicant about status of the application
   • Level of participation: úplná
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Uniersity recieves application electronically from CEP into AIS
   • Level of participation: čiastočná
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Uniersity recieves application electronically from CEP into AIS
   • Level of participation: čiastočná
  • Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Žilinská univerzita v Žiline

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Uniersity recieves application electronically from CEP into AIS
   • University informs the applicant about status of the application
   • Level of participation: úplná
 • Private universities

  • Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Uniersity recieves application electronically from CEP into AIS
   • University informs the applicant about status of the application
   • Level of participation: úplna
  • Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká škola

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Did not comment the acceptation of electronic application from CEP to AIS
   • Did not comment the applicant's information about application status
   • Level of participation: nevyjadrili sa
  • Paneurópska vysoká škola

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Did not comment the acceptation of electronic application from CEP to AIS
   • Did not comment the applicant's information about application status
   • Level of participation: nevyjadrili sa
  • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: úplná
  • Vysoká škola Danubius

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Vysoká škola DTI

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Uniersity recieves application electronically from CEP into AIS
   • University informs the applicant about status of the application
   • Level of participation: úplna
  • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Did not comment the acceptation of electronic application from CEP to AIS
   • Did not comment the applicant's information about application status
   • Level of participation: nevyjadrili sa
 • State universities

  • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Level of participation: informačná
  • Akadémia Policajného zboru

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Uniersity recieves application electronically from CEP into AIS
   • University informs the applicant about status of the application
   • Level of participation: úplna
  • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   • University informs the applicant about study opportunities through Portal VS (www.portalVS.sk)
   • University recieves printed PDF application from CEP
   • Uniersity recieves application electronically from CEP into AIS
   • Level of participation: čiastočná

After completing and submitting the application, the applicatn has the option to print the generated PDF document.

Option to print the generated pdf document before submitting the application serves for possible control of given data before submitting the application, you can see the inscription Saved (watermark) on the background of the document. After submitting, the background of the document will be clear

Úhrada poplatku za prijímacie konanie: výšku poplatku, ako aj ďalšie fakturačné údaje (banka, č. účtu, variabilný symbol)  si môžete pozrieť na Portáli vysokých škôl (www.portalvs.sk) alebo na stránkach vybranej školy, ak dáta nie sú na portáli aktualizované (dátum poslednej aktualizácie údajov je zverejnený na každej strane). Nezabudnite na nalepenie potvrdenia o realizovanej platbe do prihlášky (všimnite si pri platbách, či fakulta podporuje platbu poštovými poukážkami) a jej zaslanie poštou na adresu fakulty. Ak vysoká škola deklaruje, že pre tento rok nepodporuje elektronickú výmenu údajov medzi CEP a svojím akademickým IS, uhraďte poplatok ako za papierovú prihlášku.

Explanations:

CEP - central electronic application

AIS - academic informational system

Possible levels of Secondary School participation:

total – there is a bilateral exchange of datas between the system of central electronic application to university and university IS - student can see information about all appôications submitted by him at the portal, about actual states of application and the information receives through SMS (paper form is also required)

partial – university receives information from the central electronic application using the exchange format with the incorporation of data into its IS (does not provide feedback to the applicant through the system of central electronic applaying to university, the paper form is also required) ,

informational - the university only provides information about the possibility of studying on the University Portal, the application is accepted from the central system only in paper form (the applicant has the opportunity to fill in and print the appropriate form in a simple and user-friendly environment, which meets the requirements for the application for study at the university according to the law).

Comforteble using of the electronic application and good luck with the entrance exams wish you the project leaders of Electronisation of applaying to university.

Ak máte technické problémy alebo nejasnosti pri vypĺňaní prihlášky (nesúvisiace s výberom vysokej školy a jej študijného programu), neváhajte kontaktovať podporu používateľa na adrese prihlaska@portalvs.sk alebo telefonicky na zverejnených telefónnych číslach.

We will inform you about the current project news at the Portal VS in the Electronic application part.